Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
azathiana
3254 ea83
Reposted fromepidemic epidemic viadeparter departer
azathiana
4890 a52e
Reposted fromardoise ardoise viadeparter departer
azathiana
1418 b774
Effy
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaazazel azazel
azathiana
Trzeba żyć bez względu na to, ile razy runęło niebo.
— D.H. Lawrence
Reposted fromlakonika lakonika viaazazel azazel
azathiana
3366 84bf
Reposted fromaletodelio aletodelio viaazazel azazel
azathiana
Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia mojego życia kończy się tak samo.. 
— myśli wieczorne..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaazazel azazel
9214 b389
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
azathiana
To nie to, co się wydarza, cię zmienia, ale to, jak to przeżywasz.
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaazazel azazel
azathiana
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaazazel azazel
azathiana
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaazazel azazel
azathiana
6731 3a81
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas viaazazel azazel
azathiana
Powiedziałabym co czuję, ale takich rzeczy nie mówi się na głos.
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa viaazazel azazel
azathiana
azathiana
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaazazel azazel
azathiana
- Czemu jesteś taki smutny, Kłapouniu? - zapytał Puchatek. - Przecież nic się nie stało. - No właśnie, NIC, najwyższa pora, żeby stało się COŚ.
— Puchatkowe mądrości
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl