Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
azathiana

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viadeparter departer
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
azathiana

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
azathiana
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viachceuciec chceuciec
azathiana
9909 88aa 500
M.Grzesiak
Reposted fromwelovekate welovekate viapikkumyy pikkumyy
azathiana

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viachceuciec chceuciec
azathiana
7970 125c
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
1412 7c14 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viaoversensitive oversensitive
azathiana
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
azathiana
Przestań czekać na cokolwiek, a dostaniesz wszystko.
Reposted fromwaflova waflova viaazazel azazel
azathiana
Mój największy problem to ja sama. Jestem zbyt naiwna i później cierpię
— 22:16
Reposted fromoutoflove outoflove viaazazel azazel
azathiana
Bądź silna, wytycz granice, nie ufaj ludziom, bo i tak cię wykorzystają, kiedy tylko odkryją twoją słabość. Nie płacz. Płacz czyni cię bezbronną i nieodporną na ciosy. Tracisz wyrazistość. Nie okazuj złości. Przez złość przemawia bezsilność. Nie bądź zbyt wylewna, radosna, entuzjastyczna, bo kiedy spadniesz, bardziej zaboli. A zatem graj.
— Tylko gra sprawi, że zachowasz siebie
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaazazel azazel
azathiana
Jedną z najodważniejszych decyzji jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
Reposted fromwaflova waflova viaazazel azazel
azathiana
0644 f382
Reposted fromczajnikq czajnikq viaazazel azazel
azathiana
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaazazel azazel
azathiana
azathiana
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl