Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viaboli boli
azathiana
azathiana
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatake-care take-care
azathiana
9849 f540 500
azathiana
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
azathiana
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad vianergo nergo
azathiana
3594 3bed
Reposted fromsarazation sarazation viacalamagrostis calamagrostis
azathiana
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate vianergo nergo
azathiana
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
azathiana
Nie ma czegoś takiego, jak lenistwo, jest tylko brak odpowiedniej motywacji.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
azathiana
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianergo nergo
azathiana
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz vianergo nergo
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianergo nergo
azathiana
wredny ch.
Reposted fromtszttszt tszttszt vianergo nergo
azathiana
8747 78d8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
8738 c5cb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadeparter departer
azathiana
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
azathiana
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadeparter departer
azathiana
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl