Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxannabelle xannabelle
1949 8586
Reposted fromLorisCross LorisCross viaxannabelle xannabelle
azathiana
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle
azathiana
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. Nie wiem co to było.. ale było cholernie mocne."
— Veriolla, Moblo
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaxannabelle xannabelle
azathiana
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viabrzask brzask
1529 db47
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
azathiana
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
1531 f6f6
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
1532 3403
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
1534 f420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
azathiana
Musimy wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Powód jest prosty: gorycz i brak przebaczenia głęboko wbiły kolce w nasze serca, one są łańcuchami, które trzymają nas w niewoli ran i przesłań, które przyniosły. Dopóki nie wybaczysz, pozostaniesz ich więźniem.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
azathiana
Związek jest jak wazon. Jak go już raz potłuczesz, to nawet najlepiej posklejany, zawsze będzie przeciekał.
— E.
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
azathiana
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viapesymista pesymista
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viapesymista pesymista
azathiana
9330 cd37
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
azathiana
0532 870f
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny vianergo nergo
azathiana
Trudniej mnie zapamiętać niż zapomnieć.
Reposted fromemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka vianergo nergo
azathiana
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
azathiana
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viaxannabelle xannabelle
azathiana
4610 ddf6 500
Reposted bybrzaskshitsuridusixkurdebelearizonadreamdotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl