Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.
— Charles Dickens
azathiana
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viasgrialux3 sgrialux3
azathiana
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaazazel azazel
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaazazel azazel
azathiana
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
Sądzić mnie może tylko ten, kto potrafi mi zajrzeć w duszę.
“Księżniczka z lodu” – Camilla Lackberg
(via cytatyzksiazekelfika)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
azathiana
3378 f229
Reposted fromwagabunda wagabunda viaazazel azazel
azathiana
7305 020c
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
azathiana
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaoversensitive oversensitive
azathiana
jak zawsze dużo łatwiej było mi myśleć niż istnieć
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
azathiana
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaoversensitive oversensitive
azathiana13 Reasons Why (2017)
azathiana
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viaoversensitive oversensitive
azathiana
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viaoversensitive oversensitive
azathiana
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoversensitive oversensitive
azathiana

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

azathiana
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted from100suns 100suns viaoversensitive oversensitive
0973 f2ce
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
azathiana
3233 0b48
Reposted fromrejka rejka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl