Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
7689 5259 500
azathiana
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
8241 cb47
azathiana
4697 4e74
azathiana
azathiana
1267 0bc0 500
High Hopes. Forever and ever.
Reposted fromcorvax corvax viasgrialux3 sgrialux3
6836 420c 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viasgrialux3 sgrialux3
6195 ecc1
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasgrialux3 sgrialux3
azathiana
5178 1241
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamstrong iamstrong
azathiana
5191 5755
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
azathiana
azathiana
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
6132 a7f9
azathiana
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viazapominanie zapominanie
azathiana
6957 b5f1
azathiana
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
azathiana
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSalute Salute
azathiana
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSalute Salute
azathiana
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaExplorers Explorers
azathiana
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl