Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
azathiana
Reposted fromweightless weightless via12czerwca 12czerwca
azathiana
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
azathiana
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
azathiana
Uważaj na słowa i czyny. Uważaj na złudzenia i na zamki z piasku. Naucz się wybierać. Wybieraj te dobre rzeczy. Dobre dłonie. Dobre serca.
— Kaja Kowalewska - "Zamki z piasku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
azathiana
0258 d013 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
azathiana
2278 89c4
azathiana
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
azathiana

Zaufanie rośnie wzraz z czasem i wzrostem intymności, która w terminologii Stenberga oznacza bliskość, zrozumienie i wzajemne poznanie. Im bliżej jesteśmy ze sobą, im więcej mamy wspólnych spraw i sekretów, tym bardziej podobnie odczuwamy, tym większym zaufaniem darzymy drugą osobę. Tak wygląda naturalny proces. Reszta to komedie romantyczne i wyjątki.

Dlatego śmieję się, gdy ktoś w pierwszych trzech miesiącach związku chce wyjść sam na imprezę i dziwi się, że jego dziewczyna się martwi. Na jakiej podstawie mamy zaufać osobie, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na próbę? Która jeszcze nigdy nie dowiodła, że jest godna zaufania? 

Nie chcę, by ktoś ufał mi w ciemno. Nie chcę też, by przekonywał mnie, że zdążył mnie pokochać po tygodniu spotkań. Nie chcę sobie niczego wmawiać i nie chcę, by ktoś przede mną udawał tylko po to, by mówić mi to, co – jak sądzi – chcę usłyszeć.

http://kobietanakonkretach.pl/zagrajmy-jednej-druzynie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
azathiana
azathiana
0610 a3c8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viapsycha psycha
azathiana
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viapsycha psycha
azathiana
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
azathiana
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation via12czerwca 12czerwca
azathiana
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba via12czerwca 12czerwca
azathiana
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viarock-sex-love rock-sex-love
azathiana
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viarock-sex-love rock-sex-love
azathiana

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
azathiana
8020 1795
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viarock-sex-love rock-sex-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl