Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa viadeparter departer
azathiana
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viadeparter departer
azathiana
  Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból.

— Lars von Trier
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viadeparter departer
azathiana
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viadeparter departer
azathiana
0852 ac2f
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet viadeparter departer
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viawerterowska werterowska
azathiana
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
azathiana
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viapikkumyy pikkumyy
azathiana
Reposted fromRynn Rynn viapikkumyy pikkumyy
azathiana
0612 8d75 500
włosy
Reposted fromdaysleeper daysleeper viapikkumyy pikkumyy
azathiana
3290 c8ee 500
J. Borszewicz
azathiana

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted fromoblivions oblivions viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
8082 efdf
Reposted frommaking-love making-love via12czerwca 12czerwca
azathiana
9157 b0ec 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl