Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
azathiana
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
azathiana
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych. 
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
6288 4472
azathiana
Ej coś poszło chyba nie tak
Nikt z nas nie chciał dorosnąć
— Kartky
Reposted frommefir mefir viasgrialux3 sgrialux3
azathiana
czasem dwoje ludzi musi się rozstać, żeby zrozumieć, że nigdy nie powinni tego robić
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viasgrialux3 sgrialux3
azathiana
7892 025c
Reposted fromtowo85 towo85 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
azathiana
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viaboli boli
azathiana
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
azathiana
1361 8a18
Reposted fromzie zie viadeparter departer
azathiana
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viadeparter departer
azathiana
1686 372b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
azathiana
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapikkumyy pikkumyy
azathiana
Dlaczego znowu zaczęłam tak o Tobie myśleć?! 
— Dlaczego?! Co takiego w sobie masz?!
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viapikkumyy pikkumyy
azathiana
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
0210 c944 500
Reposted fromfungi fungi viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
Albo kontrolujesz swoje przeznaczenie, albo ono kontroluje Ciebie. Życie nie czeka, aż skończysz przerwę albo przestaniesz prokrastynować. Nie czeka, aż otrząśniesz się ze zdumienia albo opanujesz strach. Toczy się dalej bez Ciebie. Przedstawienie trwa niezależnie od tego, czy postanowisz odegrać w nim istotną rolę.
— Gary John Bishop
Reposted fromperfectsense perfectsense viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaiga-xvl iga-xvl
azathiana
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl